Moby Dick 2:Cetology

De följande 26 – 31, ss 120-137 berättar om hur fartyget ger sig ut på sin resa från Nantucket. Inledningsvis är det styrmännen som har befälet – det dröjer åtskilliga dagar innan Kapten Ahab dyker upp på kommandobryggan.

När jag så tänker;”Nu börjar det”, blir det plötsligt tvärstopp igen:

Det 15 sidor långa kapitel

spärrar vägen!

Cetology (from Greek κῆτος, kētos, ”whale”; and -λογία, -logia) is the branch of marine mammal science that studies the approximately eighty species of whales, dolphins, and porpoise* in the scientific order Cetacea. Cetologists, or those who practice cetology, seek to understand and explain cetacean evolution, distribution, morphology, behavior, community dynamics, and other topics.

*porpoise=tumlare

I ett Wikipedaavsnitt betitlat:” Cetology och Moby Dick kan vi läsa”:

The cetology of Moby-Dick is the zoological classification and study of the properties of whales (i.e. cetology) introduced by United States author Herman Melville in his 1851 novel Moby-Dick. Although the novel is a work of fiction, Melville included sequences of chapters concerned largely with an objective discussion of the properties of whales. The observations, voiced through the narrator Ishmael, were largely drawn from Melville’s own first-hand experiences in whaling in the 1840s and include observations of various species from the order of Cetacea. The chapters in which Melville discusses whales in a scientific manner, though connected with the story of Captain Ahab and the Pequod, are often omitted in abridged versions of the novel. 

Dessa 15 sidor är förvirrande att läsa

MEN

tack vare Google
Stackars forntida läsare!

blir man  UPPLYST!:

”Cetology” reminds the reader that Melville came before Darwin. Ishmael tries to make sense of the diversity of whales, and he can only rely on the work of naturalists who lacked a theory of evolution to make sense of the mammalian features on what looked like fish. 

Plötsligt faller poletten ner…

dvs varför Melville beskriver valarna, särskilt THE Sperm Whale  (Kaskelot) som

LEVIATAN dvs  havsvidunder!

FÖLJ den spännande fortsättningen!

Leonardo

Läsandes Moby Dick, måste jag mjuka upp hjärnan emellanåt

VARFÖR

 

jag nu läst denna beskrivning och analys av främst hans konstnärliga produktion.

Boken är en gåva från DDM, troligen inköpt i Louisianas ”bookshop”

Där gås noggrant igenom hans bana som konstnär, diskuteras hans teknik

OCH fr.a.

diskuteras huruvida de få, ofta illa medfarna, verk som finns bevarade

 VERKLIGEN till 100% är utförda av honom.

 Således informeras, i första kapitlet ”Apprenticeship and Youth in Florence  1469-82”,

att Bebådelsen, troligen målad 1472-1475,  inte helt och hållet är av Leonardos hand.

Han var lärling, tillsammans med många andra, hos en mästare Andrea Verocchio.

Verkstaden fick många uppdrag från kyrkor och kloster och det blev ofta ”teamwork”.

Bebådelsen, som jag själv sett i Uffici, och som i Wikipeda anses vara en av de 25 bevarade målningar som är av Leonardos hand  beskrivs här mest som ett elevarbete .

” The attribution of this work to Leonardo is controversial. However, it is generally accepted that the overall composition, the figure of the angel and the landscape are his. Several areas of the picture, the angel´s wings for instance, have been repainted by anather hand.”

Jag har ju haft förmånen att växa upp med en far som från tidiga tonår introducerat mig för  den stora konsten. Alltsedan jag, med start 1951 åkte ut i världen har jag alltid uppsökt de stora museerna, och kan nu belåtet konstatera att jag personligen sett 12 (tolv!) av de 25!

Mest belåten är jag att vi redan 1958, på en försenad bröllopsresa till Italien, vid stopp i Milano

INTE BARA gick på La Scala och såg Madama Butterfly med Renata Tebaldi

UTAN

 letade oss fram till

Il Cenacolo

 Ur Wikipeda:

Kompositionen följer ett antal skisser som Leonardo utförde i Florens en kort tid innan hann påbörjade Nattvarden. Gestalterna i målningen är insatta i ett bildrum som utvidgar det faktiska klosterrummet, refektoriet, där den är målad. Istället för att återge lärjungarna i en odifferentierad rad, vilket ofta varit brukligt i liknande avbildningar, samlade han dem i grupper om tre och åstadkom ett nätverk av formella och känslomässiga kontakter, som binder varje gestalt till sina grannar och till Kristus i mitten.
Genom att välja det ödesmättade ögonblick i evangelieberättelserna då lärjungarna frågar Kristus vem av dem, som skulle förråda honom – Det är väl inte jag, Herre? – kunde Leonardo skildra var och en som en individ, som reagerar på sitt särskilda och psykologiskt avslöjande sätt. Till skillnad från många tidigare 1400-talsmålningar på samma tema har han rensat bilden, inte bara från många vidlyftiga detaljer, utan även från symboler och inskriptioner, som brukade användas för att identifiera de olika personerna. Exempelvis saknar de glorior för att ange deras helighet, även om Kristi gudomliga nimbus antyds av det naturliga ljuset från fönstret, som inramar hans huvud, medan Judas huvud befinner sig i skugga.

Det är just i kompositionen som Leonardos måleri har sin storhet.

Han var mer intresserad av att PLANERA  sina verk –

en stor mängd skisser finns bevarade.

Sedan tröttnade han ofta när det gällde det färdiga verket, så många färdigplanerade blev aldrig avslutade. De faktiskt färdigställda, t.ex ”Nattvarden” som den kallas på svenska har genom hans experimenterande även med material och dylikt ofta fallit offer för tidens tand!

De tre sista sidorna är en kort sammanställning av ”The Life of Leonardo da Vinci”, från det han föds den 15 april 1452 i Vinci, med  lärlingsår i Florens. Han flyttar1489 till Milano i Ludivico Sforzas tjänst. Denne dör 1499. Då flyttar Leonardo till Isabella d´Este i Mantua, vidare till Venedig för att 1500 återvända till Florens. 1502 -1516 växlar  han välgörare,  Efter en kort period med Cesare Borgia, är han i Rom och arbetar för påven Leo X, sedan fyra år i Milano under den franske guvernören Charles d´Amboise , varefter han  1516 blir  inbjuden till Paris av Frans I.

Han dör, vad det sägs, i den senares armar, 23 april 1519.

I am still confused but on a higher level

ELLER

på franska:

Je suis encore confus, mais à un niveau supérieur

Metamorfos

I förra veckan avreste  denna Mesta-tös till Lärdomsstaden.

Efter en veckas acklimatisering,
med bl.a. information om Tycho Brahes förehavande på ön VEN,

har hon nu gett sig i kast med sin akademiska utbildning.
Vi önskar henne stor framgång med studierna

Utflykt

Vi startade i gryningen…

Vi möttes på Knutpunkten i Helsingborg och embarkerade färjan HAMLET

för vidare transport med tåg till Humlebæk

På lördagsmorgonen var det fullfart på loppis utanför stationen.

Vi vandrade i det gudomliga sensommarvädret ner till Louisiana

Museet hade inte öppnat än…

Vi var i god tid eftersom vi hade snäva marginaler:

väntade kvällsgäster till Viken

Anstormningen berodde på författardagarna,

vars existens vi inte kände till när vi planerade resan.

Vi var i första hand intresserade av Yoku Ono utställningen

Följ den spännande fortsättningen!

Resplaner

Nu när jag förnyat mitt pass kan jag lugnt förbereda nästa resa

SOM

planeras till

Punkt ett på att göra -listan har varit att inköpa denna guide

VILKET

 således nu är utfört.

Denna till omfånget dubbla tegelsten har alltsedan 1990 funnits i min ägo

SEDAN

moster Ebba och faster Stinas syster Dagny hemfört den efter besök på

1985: Großausstellung Traum und Wirklichkeit. Wien 1870–1930,

gestaltet von Hans Hollein;

622.000 Besucher bedeuten Wiener Rekord

Utdrag ur Dagbok från 2004:

 26 juli : Karl klipper gräset på väg hem till Västerås från Vikensejour!

Olle akut till lasarettet Lumbago!

Wienresan som var planerad till 1/8 blir inställd

27 juli     Studsmatta till Mesta 

Kompensation till Erik för utebliven  utrikesresa.

Denna gång är det planerat att Olle, jag och Oskar åker till Wien i vecka 44. Det blir således mitt första, och troligen även sista, besök varför jag vill förbereda mig noga !

OCH

blir den inställd har jag ju ändå blivit bra mycket kunnigare !

Vi startade i gryningen…

Veteranorienterarna

var sammankallade norr om Rössjön, vid Hallandsåsens fot.

Vi lämnade Viken i ett behagligt sensommarväder

MEN

möttes av strilregn

 Det var mycket kuperat men annars en mycket behaglig terräng

Målrakan

Man kunde gå 400 m för att skölja av sig i sjön, men de flesta föredrog närmare vattensamlingar.

Fram till 1658 var det här ju riksgränsen mellan Danmark och Sverige

vilket avspeglar sig i vägnätet!

Det slogs nytt rekord i deltagande: 57 varav 52 startande!

Se även Bosses version