Social kompetens!

Mitt yngsta barnbarnsbarn, BJÖRN

           har börjat på DAGIS   ( i Västerås))

                                                          Det fungerar utmärkt!