Ättlingar

Det hände sig 1951

År 1951, vid 66 års ålder, cyklade Håkansson utom tävlan det så kallade Sverigeloppet från Haparanda till Ystad. På grund av sin höga ålder hade tävlingsledningen inte tillåtit honom att delta – åldersgränsen var 40 år. Då cyklade han till Haparanda med start samtidigt som de tävlande. Cykelloppet kördes i etapper, men medan de tävlande sov, cyklade Håkansson upp till tre dygn i sträck. Under tävlingen kom han att kallas ”Stålfarfar” och då han inte hade fått någon nummerlapp ordnade han själv en sådan med en stor nolla. Han fick stor uppmärksamhet i tidningarna och blev en rikskändis när hela svenska folket följde hans färd genom landet.

… och kom först i mål i Ystad!

Han bodde i Gantofta, utanför Helsingborg , och i de följande 36 åren fick vi följa honom via HD. Han cyklade till Jerusalem,  sjöng väckelsesånger och cyklade vidare.

÷

Han blev nästan 102 år och hustrun Maria, som avled ett år före Håkansson, 104 år gammal.De har förmodligen Europas längsta äktenskap, de var gifta mer än 77 år med varandra”

Att jag berättar det här beror på att jag 

mötte denne man

OCH

Ett samtal utspann sig:

Han är 92 år gammal och från Gantofta.
Han förhörde mig om mina kunskaper om Gantofta – eller snarare dess tidigare befolkning.
Jag kunde plötsligt stamma fram att dess mest kände invånare på sin tid var Gustaf Håkansson, allmänt benämnd Stål-farfar.
Mannen jag mött visade sig vara SON till Stålfarfar.
Denne blev 102…

SEDAN

nu 2016

får jag ytterligare en promenadbekant, nästan på samma plats som jag mötte brodern:

Ytterligare en ättling, en DOTTER till Stålfarfar.

Filosoferande

Min vandring in bland filosoferna bortom den vanliga undervisningen

om Sokrates och Platon och Aristoteles på gymnasiet startade med en TV-serie på Axess!

Denna bok inköpte jag och studerade.

SEDAN
gav jag bort den till ett barnbarn.
I december när jag var på besök i ”Gula huset” hittade jag så den här:

som jag lånade

OCH

NU

har läst.

÷

Den startar med Thales från Miletus (625-545 f.Kr) ”Den förste naturforskaren och analytiska filosofen i västerländsk intellektuell historia” – via Pythagoras, Herakleitos, Sokrates och Platon, Aristoteles  – Cicero -Seneca – Augustinus (354-430) .

Jag nämner bara de som jag hört talas om tidigare – men från Augustinus kommer vi snabbt till Thomas av Aquino 1225- 1274) som är nr 22.

En för mig tidigare okänd är William Ockham  som tydligen var en favorit för Umberto Eco och finns med i Rosens namn och känd för sin rakkniv:

”Ockhams rakkniv, uppkallad efter den medeltida engelska franciskanmunken och filosofen William Ockham (ca 1285–1347), är en princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte ska anta fler företeelser eller ting än som behövs för att förklara de observationer man gör.Det är en tumregel om parsimoni” (=sparsamhet)

Fram till 1600-talet är det idel kända namn: Copernikus, Machiavelli ,Erasmus, Thomas More, Bacon, Galilei, Newton och Nr 36= Descartes (1596-1650) .

 ÷

Även 16-1700-talet känner jag mig relativt väl tidigare informerad om såsom  Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, Schiller Schopenhauer och slutligen Darwin som är nr 59;

÷

Under 1800 – talet börjar en gruppindelning  som ”tar över” den  kronologiska indelningen. ”Idealisterna”, dit Kant etc ovan hör, känner jag alla, ”liberalerna” med Adam Smith och John Sturt Mill, knappast alls. Här finns också den enda kvinnan utöver Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft (nr 54).

Mary Wollstonecraft, född 27 april 1759 i Spitalfields, död 10 september 1797 i London, var en brittisk författare och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman), där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen.

÷

”Materialisterna ” dvs Marx, Engels Lenin,Freud, Jung och Keynes är ju bekanta, liksom ”Existentialisterna: Søren Kierkegaard ,Nietzsche, Husserl, Heidegger Sartre, Camus och Simone de Beauvoir.(Nr 78)

÷

Under rubriken ”Den språkliga vändningen” finns tretton namn varav jag känner fyra nämligen Frege, Russel, Wittgenstein och Chomsky (nr 91)

÷

Postmodernisterna är tre: Levi-Strauss, Foucault och Derrida.

÷

Slutligen ”De nya forskarna” där av nio namn fyra är bekanta: Albert Einstein, Karl Popper, Kurt Gödel och Alan Turing.

SLUTLIGEN:

Nr 100

Willard Van Orman Quine, född 25 juni 1908 i Akron, Ohio, död 25 december 2000 i Boston, Massachusetts, var en amerikansk filosof och logiker samt professor vid Harvard University från 1948. Hans bidrag till filosofin ligger inom den analytiska filosofin, speciellt den formella logiken i gränslandet mellan filosofi och matematik samt semantiken.

”Allt sedan Immanuel Kant finns det en distinktion mellan analytiska och syntetiska satser inom kunskapsteorin. En analytisk sats, till exempel ”alla ungkarlar är ogifta” behöver man inte stämma av mot erfarenheten, utan det räcker med att undersöka ordens betydelse för att komma fram till att påståendet måste vara sant; den har formen av en tautologi. En analytisk sats ger alltså ingen ny information. För att däremot ta reda på om en syntetisk sats är sann, till exempel ”alla ungkarlar är flintskalliga” måste man dock göra en empirisk undersökning, som lika gärna skulle kunna ge vid handen att påståendet är falskt.

Denna kunskapssyn ifrågasatte dock Quine. I sin inflytelserika uppsats ”Två av empirismens dogmer” (Two Dogmas of Empiricism, 1953) kritiserar han dels gränsdragningen mellan syntetiskt och analytiskt, dels den reduktionism som hävdar att varje meningsfullt påstående är ekvivalent med en sammansättning av termer, refererande till omedelbara upplevelser. Båda dessa empirismens dogmer menar han vara dåligt underbyggda.”

I am still confused but on a higher level!

Åter i Hyllinge

The same procedure…  dvs

VECKA ÅTTA I HYLLINGE

2015

Igår

I min sedvanlige chaufförs bortovaro fick jag åka med ”Johanssons”

”Terrängen” är ju måttligt  inspirerande…

MERA

kulturhistoriskt spännande

med  bl.a. spår efter den gamla kolbrytningen.

÷

”Stenkol finns på några få platser i Sverige. Flötserna ligger på ett djup av 30–110 m och är i allmänhet tunna (30–60 cm).[2] Mest känt är kolet i nordvästra Skåne kring Höganäs. Denna kolkropp sträcker sig från Höganäs i norr och till Ekeby och Simmelsberga i söder. Stenkol har brutits i nordvästra Skåne från 1700-talet och fram till mitten av 1950-talet. Orter där stenkolsbrytning skett är bland annat Bjuv, Gunnarstorp, Nyvång, Höganäs, Ekeby, Billesholm, Hyllinge och Simmelsberga. ”

Det bästa med Hyllinge är trivsamheten under eftersitsen 

 i den lovtomma skolan ...

Kvällspromenad

igår var jag flitig med min bokföring och korrespondens

Jag var inte redo för resten av lifvet förrän 15.30

Efter eftermiddagsfika tog jag mig en tur ner till havet:

kl17.58

Det var ej dag, det var ej natt,
det vägde mellan båda

Fritjofs saga

Magiskt sammanträffande

Strax efter att den kommit ut på svenska 1983 läste jag denna Umberto Ecos första roman.

Jag blev helt betagen.

Jag köpte och avnjöt också hans  fjärde roman Baudolino 

SAMT

OM SKÖNHET

MEN

Hans andra roman  som översattes till svenska 1989 –

 – har legat i  ” att läsa”-högarna en 20 år så där…

÷

I fredags slog jag upp den och bestämde mig för att läsa den som årets elvte bok

OCH

erfar en dag senare att han avlidit!

5/1 1932 – 19/2 2016

Konsertsällskap

Änkegrannen, som tillsammans med mig går på abonnemengskonsert,

var upptagen för begravning, varför i stället  barnbarn Lisa gjorde mig sällskap.

Det var ett intressant komponerat program med verk av 4 jämnåriga:
Richard Wagner * 1813
Clara Schumann * 1819
Franz Liszt * 1811
Felix Mendelssohn Bartholdy *1806
÷
Vi gick först på introduktionsmötet kl 18.00

med efterföljande kvällsfika
Efter Richard och Clara

Pausfika

För att avsluta med Franz och Felix.