Tro i tvivlets tid:II

Ännu en underbar ”seans” i serien:

LEVANDE MÖTE

Eric Schüldt deltog ju för andra gången – han har ju blivit en favorit
som också uppträder i Radio P2 på söndagar.

De kom direkt ifrån bokmässan i Göteborg.
Patrik Hagman är ju en seriös teolog.
De inledde med att gemensamt subjektivt förkasta begreppet
TRO.
Deras gudsuppfattning handlar mera om en
konkret NÄRVARO av något utomjordiskt
en TILLIT

Jag köpte denna bok av Patrik Hagman
Följ den spännande fortsättningen!

Mitt liv:II

dvs

1926-1946

 Hela tidsperioden berättas i varje särskilt avsnitt. Så t.ex skildrar han  de första 140ss/363 , detaljrikt om sitt sociala liv med hustru, släkt och vänner., resor, semestrar etc. Det fanns tydligen under trettiotalet  pensionat i Sverige som var mötesplatser för kultureliten sommartid.

 En vän som hela tiden omnämns, men som ännu ej personligen skildrats var Olle Hedberg, som under fyrtiotalet slog igenom som författare och vilka böcker lästes flitigt av min mor och hennes väninnor.

Jag var i yngre tonåren och min moder förbjöd mig att läsa honom hans skildringar ansågs vara alltför ekivokt olämpliga för en fin flicka… – (Det hade ju till följd att jag ”tjuvläste dem ändå!)

Han var mycket beroende av sin hustru, klarade inte av att vara ensam många dygn, så hon var för det mesta ledsagare under hans talrika resor och utrikes”uppehåll”

De första 10 åren var han docent, med dålig lön och ekonomiska bekymmer. Den 1/1 1935 utnämndes han till professor i statskunskap.

 ”1934 inrättades en Lars Hiertas professur i statskunskap. Den jag  främst har att tacka för att det blev av är sannolikt Gunnar Myrdal.”

Den mest intressanta delen är avsnittet POLITISKT (ss227-363):

Där går han systematiskt tillväga när han börjar analysera sitt åsiktsbyte:

Ur Wikipeda:

På 1920-talet gick han med i socialdemokraterna och tillhörde den vänsterradikala falangen av partiet. 1941 gjorde han dock upp med socialdemokratin i Den svenska socialdemokratiens idéutveckling, där han kritiserade att marxismens mål med socialisering glömts bort och han ifrågasatte partiets ideologiska värderingar. Idéerna om planhushållning skulle komma att återlanseras i Sverige några år senare, men då hade Tingsten ändrat uppfattning om ekonomiska styrmedel överlag. 1945 lämnade han partiet och blev liberal, vilket berodde på att han kommit att anse att socialism var oförenlig med medborgerlig frihet.”

 ÷

 I  de avslutande avsnitten redogör han i detalj om hur han under sitt ivriga resande i Europa  (tillsammans med hustru Gerd!) – Tyskland ,Frankrike ,Österrike, Polen,Ungern, Italien och Spanien. avläser hur fascismen och antisemitismen breder ut sig.

 De II avslutas med noggrann redovisning av hans subjektiva reaktioner  på utsattheten och rädslorna i samband med  utbrottet av Spanska inbördeskriget, andra världskriget,  Finska vinterkriget, Hitlers ockupation av Danmark och Norge, you name it…

Tingsten och Ernst Wigforss

Följ den spännande fortsättningen

Råbockaorientering

Det fantastiska septembervädret håller i sig.

Deltagarantalet slog nytt rekord=72

Sällsynt gäst:Per Nordahl

Den vanligtvis lättsprungna terrängen var fylld av nerfallna träd

På hemvägen sprang vi längs änddynen

Efteråt sköljde vi av oss i Skälderviken = 16°

Kullaberg i fjärran!

”Våga”

Igår var det säsongens första

LEVANDE MÖTE

Det var Lina Thomsgård och Kristoffer Triumf

som samtalade över temat ”Våga”

dvs

Våga sticka ut , förnya dig, gå mot trenden…

En givande söndagkväll

SOM

avslutades med en promenad längs stranden i ljumma vindar

OCH

 absolut stillhet med 0 sekundmeter!

En man som satt på en bänk jag visiterade hade en app

 som förtalte att detta skepp heter  MEIN SCHIFF och är byggt 2015