Digitalt möte

Idag har mellansonen

tillika ”SKÅNESONEN = dvs bosatt i Skåne = Lund , varit på omvårdnads- besök hos

”Lilla Mamma”

Man håller ju på att redigera internetuppkopplingarna

Han passade på  att kontakta ”lillebror” i Eskilstuna OCH tillsammans har de ”fixat” så att min anslutning är högmodern!

Efter väl förrättat värv

Datastrul

Jag minns den ljufva tiden…

Dvs i internets barndom  då man själv fick manövrera  genom att skriva koder!

NU

är det ju så ”automatiserat” att datorn blivit ”självsvåldig” – Uppdateras ju automatiskt var 4de månad med följd att den ”hänger upp sig” och jag måste  anlita Eskilstunaexpertis för att få den hanterlig för 86-åringar igen…

Först nu, kl 10.24,kan jag börja  fundera på resten av livet…

Julafton!

Jag sitter här ”i min blodiga butik” på julaftons morgon och minns åtminstone drygt 75. Såsom föräldrar till enbart söner blev Per och jag bara farföräldrqr, vilka ju för en ojämn kamp med morföräldrar, åtminstone vad julafton anbelangar….

Jag önskar alla en riktigt

GOD JUL