Sommarfördjupning

Bok 1:  5 biografier av Plutarchos översatta från grekiskan =     Coriolanus, Cato d.ä., Crassus , Julius Caesar, Marcus Antonius;

Bok 2:  Marguerite Yourcenar Hadrianus minnen

Bok 3:  John Phillips  Holy Warriors  A modern History  of the Crusades

Det är bara att köra igång!

Strandliv

Varje dag går jag samma runda längs stranden

IDAG

prövade jag vattentemperaturen       –    den var OK  för ett dopp –   bör prövas de närmaste dagarna…

  Nu samlas alla motionärer längs Öresund, inbjuder till  intressanta samtal…

 

Läsväder!

Jag har med stort nöje läst denna bok med noveller  av kända författare från Wien,Prag, Budapest, Berlin och München.

”En gång sa Franz Kafka att han ville skriva en historia, som skulle handla om  ”en man som vill göra det möjligt för människor att träffas utan att vara formellt inbjudna, bara för att träffa andra, prata med dem, iaktta dem utan att etablera en intim relation. —

— Och till sist slut förstår läsaren att detta försök att besegra människans ensamhet ingenting annat är än uppfinningen av det första kaféet.”