Nr 17 påbörjad

Walter Benjamin

”Tingens lyster av förstulen barndom fascinerade honom. Det var ofta nog föremålen som gjorde             historien påtaglig för honom – och knappast någon har  expanderat själva begreppet ”kulturkritik” som Benjamin  gjorde på sin tid.  Han kunde skriva om både Goethes roman Valfrändskaperna och leksakeroch just allt annat däremellan.”