Läsväder

Efter nästa tre månaders värme och uppehållsväder är det ca 18°,småblåsigt och regnigt.När jag tittar på min blogg för ett år sedan finner  jag:

Den sjunde dagen och D.H.Lawrence har jag läst

MEN INTE

VALFRÄNDSKAP

Just nu läser jag ovanstående – Goethe får bli nästa!

Promenadstråk

Som tidigare förtalts strävar jag efter att VARJE dag ta en 2-3-km:s promenad

Mitt vanligaste   stråk är via en sväng österut, norr genom tunneln och sedan längs Öresund

På sistone har de inhägnat ödetomten

och troligen börjat rusta för ett nybygge:

She, who lives, will see!

Fortsättning följer!

Det går sakta…

…fram, men ÄNDÅ fram:

Jag har nu lyckats läsa färdigt ovanstående. Det är en bok som man inte ska läsa för fort, passar väldigt bra som ”sommarbok”= några sidor varje kväll efter trädgårdsarbete, promenad och bad i det underbara vädret!   PO Enquist är ju en av mina favoriter.Liknelseboken är metaforiskt självbiografisk,  det är mycket som jag som jämnårig känner samhörighet med!